Uddannelse Generelt

Location: 
USA
Topic: 
Uddannelse

Vore erfaringer har været fra det offentlige californiske skolesystem, som i vores område heldigvis har fungeret udmærket. Bemærkninger kan afvige i andre stater.

Generelt for hele landet kan siges:

Hvis der er skolesøgende børn i familien, kan det betale sig at kikke over skulderen i deres undervisningsmaterialer, uanset opholdets længde. Man kan ikke bare få lært de engelske ordsprog, lokal geografi og historie, men man får også internationaliseret sin begrebsverden inden for såvel grammatiske som matematiske termer. Det hjælper at kunne samme begreber, hvis nogen skal hjælpes med lektierne – det er forvirrende at lære om fractions og så insisterer mor og far på at tale om brøker.

Det almindelige skolesystem begynder med kindergarten, børnehaveklasse, og går indtil 12. klasse.

Der er private skoler, hvoraf mange er tilknyttet religiøse institutioner. Det koster 15-50.000 dollars pr. år at have et barn i privatskole, for skolerne er ikke offentligt støttet på anden vis, end at de ofte er non-profit businesses, velgørende og derfor skattefri institutioner. Der er typisk optagelsesprøver til privatskoler. Påtænker man at få sit barn i en religiøs skole med mange ansøgere, er det en god ide uanset trosretning at sørge for at gå i den tilknyttede kirke i god tid inden og donere pænt til kirkebøssen. Helst med personlige checks, så de kan finde ens navn.

Der er også nationale skoler. I San Francisco området er der den Skandinaviske Skole, men ingen dansk skole.

I det offentlige skolesystem placeres børnene typisk i den skole, ens adresse hører til, og online på www.greatschools.org kan man se skolernes karakterbog, så man kan overveje, om private alternativer skal med på budgettet. Det er en god ide at tjekke skoledistriktet inden man investerer i fast ejendom, for forskellen i prisen på husene i to områder kan hurtig blive tjent ind, hvis det billigere hus fordrer, at to-tre børn skal i privatskole.

Skolerne er typisk delt op i Elementary School, Middle School (også kaldet Junior High) og High School. Der er generelt undervisningspligt indtil børnene er 16 år, men der er ikke skolepligt, så der er forbavsende mange forældre, der underviser deres børn hjemme.

Dansk Skole

Danes Worldwide, det tidligere Danske Samvirke, kan hjælpe til at danske børn på ”kortere visit” kan komme smertefrit tilbage til det danske skolesystem. Nogle expat familier finder, at de kan undervise deres børn selv, med de undervisningsmaterialer de kan skaffe af den vej.

International Skole

Der sine steder mulighed for at tage den internationale uddannelse, International Baccalaureate.

Home Schooling

Home schooling leder oftest tankerne hen på religiøse ekstremister og andre fanatikere, men også ”helt normale mennesker” underviser deres børn enten selv eller sammen med et kollektiv af ligesindede forældre, ikke bare så børnene har nogen jævnaldrene at være sammen med, men også så forældrene kan undervise i de emner, de er bedst til. Det estimeres at omkring 2 millioner amerikanske børn uddannes på denne måde, og kun knap en tredjedel af dem af religiøse årsager.

Der er online home schooling udbydere, der fungerer som bagstoppere for, at forældre, der f.eks. tager et par års orlov for at rejse jorden rundt, har materialer svarende til curriculum, og som garanterer for kvaliteten af vurderingerne, så børnene kan sluses direkte tilbage i skolesystemet. (Hvis det lyder lidt overdrevet, kan jeg fortælle, at vi kender både forældre, som netop har haft deres børn ude at sejle i to år, en anden familie, hvor barnet var meget genert og blev home schooled i 7. klasse, og endelig en familie, hvor datteren dyrker sport på internationalt niveau, så hun gennemførte de sidste to år at high school online frem for at skulle spilde tid på skolebænken. Ok, helt normale er de måske ikke…)