Uddannelse

Location: 
California
Topic: 
Uddannelse

HUSK at du skal melde dit barn i skole. Da der ikke er noget central person register, ved de ikke, at du har børn i skole alderen, med mindre du fortæller dem det. Tilmeld børnene allerede inden I ankommer, hvis I har skrevet lejekontrakt. Man kommer ikke automatisk i den nærmeste skole, den kan være overfyldt, så det er vigtigt at blive skrevet op hurtigst muligt for at få en plads på ventelisten.

Uddannelsespolitiken er relativt decentral i USA, således at de enkelte stater har en høj grad af autonomi. Fra føderalt hold har man stort set kun pengepungen at motivere staterne med: Hvis I vil have penge fra Washington må I opfylde de her betingelser.

Selv inden for de enkelte stater er skolesystemet organiseret meget decentralt. Et eksempel er organiseringen af skoledistrikter. Palo Alto Unified School District, PAUSD, har hånd i hanke med K (Kindergarden-børnehaveklasse) til 12. klasse, altså hele det normale skoleforløb. 15 km mod syd har man Cupertino Unified School District, CUSD, som styrer K-8, og Fremont Unified High School District, FUHSD, som styrer områdets 5 high schools, 9-12. klasse.

Skoledistrikterne overlapper ikke med, hvad der ville svare til kommunerne efter den gamle danske opfattelse. Da man i Palo Alto "kommune" gav tilladelse til en udstykning i tæt lav bebyggelse til udlejningsformål, glemte man at fortælle skoledistriktet, at der måske ville komme er par hundrede nye elever inden for det næste års tid. Skoledistriktet opdagede det, da forældrene begyndte at melde børnene i skole. CUSD omfatter skoler i Los Altos, men ikke alle Los Altos skoler, Sunnyvale og Cupertino, så geografisk dækker det et meget større område. Los Angeles School District har over 660 tusind børn i samme distrikt - i San Jose området er der et distrikt med en (1) skole.

I nogen distrikter går eleverne i den samme skole fra K til 8, i nogen fra K til 6, i nogen fra K til 5. Om man har Elementary, Middel og High Schools varierer således fra distrikt til distrikt og fra stat til stat. Der er dog generelt 12 års (13 inkl. K) skolegang, omend det varierer om man skal være i skole, og hvor gammel man kan være for ikke at være omfattet af undervisningspligten. 16 er typisk; der tales om hvorvidt man skulle gøre highschool obligatorisk, men det er jo med den problematik, at nogen elever allerede er myndige, før de er færdige med high school, og kan man tvinge voksne til at gå i skole?

Nogen steder er det normalt at man rokerer eleverne mellem klasserne hvert år, andre steder har man stamklasser, nogen steder er der faglærere, nogen steder en lærer for alle fag i underskolen.

Jeg har skrevet om det californiske system som vi har oplevet det, med alle de ovenstående forbehold; andre kan have oplevet noget helt andet. Men der er selvfølgelig også lighedspunkter med resten af staten og sikkert med resten af landet, så selv om beskrivelserne ikke passer i alle detaljer med, hvad man kan komme til at opleve andre steder, kan de i hvert fald give et par ideer om, hvad der kan være forskelligt i forhold til vore danske erfaringer.

Residency Verfication

Skolerne er i Californien primært finansieret over ejendomsskattebilletten, og da ejendomsvurderingerne lider af den mærkværdighed, at de maksimalt kan stige med inflationen, er det meget forskelligt, hvor mange penge de enkelte skoledistrikter har at arbejde med. Det afhænger helt af, hvad huspriserne er i området, og hvornår folk er flyttet ind. For de områder, hvor dette under ingen omstændigheder kan dække omkostningerne, er der dog tilskud fra staten.

Nogen steder er der så megen rift om at få sine børn i de bedste skoler, at nogle børn på papiret flytter ind hos familie med ”de rigtige adresser”, så de kan komme til at gå i den lokale skole. Derfor bliver man også udfrittet ganske grundigt, når man melder sine børn ind, og man kan blive bedt om - ud over identifikationspapir, pas, kørekort, eller i vores tilfælde green card - at fremvise lejekontrakter eller ejendomsskattebillet, lønseddel, elektricitetsregning eller bilens registreringsattest, for at godtgøre, at man rent faktisk er bosiddende i skolens område. Selv når børnene er i skolen, bliver man bedt om at vise disse papirer en gang til efter et par år, for man kunne jo være flyttet. Jeg synes det er lidt overdrevet, men hvis der løbende er 10% flere elever, end de der hører til i skolen, er det da en væsentlig belastning for budgettet.

Katastrofeberedskab

Alle klasser har førstehjælpspakker med lister over alle elever med telefonnumre til både forældre og pårørende uden for staten, vand, nødrationer og bandager, for der kan jo komme et jordskælv. 2-3 gange om året går alarmen pludselig, og så samles alle eleverne i grupper på forudbestemte steder på boldbanen, og der er folketælling, så man kan være sikker på, at der ikke mangler nogen. Da mange skoler desuden er bygget af træ, er det samtidig brandøvelse. Til daglig er det selvfølgelig smadder besværligt, men hvis man en gang har oplevet, at parkeringspladsen kommer bølgende hen mod en, er man meget glad for at også skolerne tager truslen alvorligt.

En særlig variation af beredskabsøvelser finder sted fra middle school og op. Det er såkaldte lock downs eller Code Red. Hvis skolen går i lock down mode, bliver dørene låst og barrikaderet med borde, og eleverne søger tilflugt under bordene og væk fra døre og vinduer. Når det er en øvelse, tjekker politiet, at man ikke kan trænge ind i lokalet. Associationen går selvfølgelig direkte til Columbine eller de andre alt for hyppige skole tragedier, men ved en rigtig lock down kan grunden lige så vel være, at politiet jager en forbryder i nabolaget, eller at der er en puma på afveje. Det er min erfaring, at skolerne er meget gode til at give orientering til forældrene, hvis der er foregået noget ud over det sædvanlige i dagens løb. Man behøver ikke at vente med detaljerne, til morgendagens avis udkommer.