World Values Survey

World Values Survey er fokuseret mod udviklingen i samfundene, ideers udbredelse, spredning af demokrati og lignende store spørgsmål, som kan influere kommunikation og samarbejde.

I WVS’ model over kulturer sætter man nationale værdier langs to parametre i forhold til hinanden.

Første parameter er et kontinuum af, hvor Traditionelt vs. Sekulært-Rationelt samfundet er. Denne parameter vedrører f.eks. om ens moral er defineret i absolutte termer, eller om de aktuelle omstændigheder er med til at forme ens holdning til, hvad der er rigtigt eller forkert. Hvor man ligger i dette kontinuum er bl.a. influeret af, om man har en tro på en ekstern guddom, der har "dikteret", hvad der er godt og ondt.

Den anden parameter er ligeledes et kontinuum, hvor fokus er mod Survival (overlevelse) i den ene ende og mod Self Expression (selvrealisering) i den anden. Ikke overraskende flytter kulturer i takt med landenes stigende økonomiske formåen i retning mod selvrealisering, men parameteren er også baseret på, hvor materialistisk et fokus der er i kulturen, og landenes indbyrdes placering er ikke helt, hvor man intuitivt ville placere dem i forhold til deres Bruttonationalprodukt.

Figuren 1 viser en oversigt over landenes indbyrdes placering, og lande i geografisk nærhed har også en høj grad af kulturel lighed. USA er speciel i sin meget traditionelle placering. Blandt de engelsktalende lande har kun det katolske Irland mere traditionelle værdier. Denne specialitet ved den amerikanske kultur er en kilde til stadig undren – og nogen gange friktion – for europæere der flytter til USA. Placeringen skyldes at der er tale om et gennemsnit af meget traditionelle og meget sekulære tankegange, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor landet til tider kan synes at være i splid med sig selv.

Mere om dette emne kan findes i "Changing values, persisting cultures: case studies in value change" editeret af Thorleif Pettersson og Yilmaz Esmer. Klik på linket og læs videre fra side 9.

Uanset at dette er en teoretisk beskrivelse illustrerer det, at kulturer ikke eksisterer i et tomrum. Der er historiske grunde til, hvorfor nogen værdier bliver dominerende. Hvis man forstår den bagved liggende historie, er det lettere at acceptere de lokale værdier - også når de afviger fra ens egne. At acceptere betyder ikke at man skal overtage samme værdisæt, man deler jo heller ikke samme historie.