Hvad er en Expat?

Expat, Short for Expatriate (v): To withdraw (oneself)
from residence in or allegiance to one's native country.
Merriam-Webster online

Uanset at man i den befolkning der bor og arbejder i et fremmed land anvender udtrykket "expat" som en generel betegnelse for sin gruppe, har ordet ikke altid helt samme betydning blandt folk, der ikke tilhører denne gruppe.

Nogen opfatter expat som en person, der aktivt har fravalgt sit fædreland (de lægger fokus på "withdraw allegiance") - og hører i udtrykket expat en ret negativ holdning til det land man kom fra. Så uden at vide det kan man komme til at beskrive sig selv som en ret aggressiv person med foragt for sine rødder. Det er nok de færreste expats der ønsker at male et sådan portræt af dem selv.

Så med mindre man er udsendt diplomat eller bor iblandt en større gruppe internationale "transplants" er det mest effektivt at sige, at man er immigrant og at man elsker det nye land. Mange lokale er lidt tilbageholdende med at investere i venskaber med folk, der allerede har signalleret, at de regner med snart at rejse igen - og iøvrigt ikke rigtigt ved om de overhovedet kan lide at være der.
Helt ærligt, det kan man vel ikke fortænke dem i?

I professionelle kredse skelnes der mellem expats og transfers. Den første gruppe er udsendte medarbejdere som fortsat er på ansættelseskontrakter efter hjemlandets regler og som typisk friholdes for følgeomkostninger foråsaget af forskellige skatteregler, international skole til medfølgende børn, ejendomspriser etc.; den anden gruppe arbejder på de betingelser, som gælder i det land, de arbejder i.

Specielt hvis man taler med folk i Human Resource kredse er det en vigtig forskel men det betyder også, at der for udstationerede som har været gennem en overførsel fra expat til transfer status kan være en aktiv holdning til disse begreber. Så de kan tro at man kommer med den "store pakke personalegoder", hvis man beskriver sig som expat - og det kan give anledning til lidt misforståelser og brødnid.

I det lidt specielle samfund der udgøres af folk, som har “withdrawn (themselves) from residence in their native countries”, benyttes udtrykket expat mere i flæng om alle, der tilhører en af følgende kategorier:

  1. Immigrant
  2. Person med permanent opholdstilladelse
  3. Diplomat
  4. Udsendt medarbejder
  5. Asyl ansøger
  6. Person i eksil
  7. Medrejsende familie til ovenstående
  8. Au pair
  9. Flygtning
  10. Udvekslingsstudent

Man vil normalt ikke anvende udtrykket expat om soldater i krig, men udstationerede soldater - UN Fredskorps og amerikanske styrker i f.eks. Tyskland - kan omfattes.

På engelsk har man udtrykket "sojourner" om en person med midlertidigt ophold i et fremmed land men det anvendes ikke så meget i daglig tale. Personer i kategorierne 3,4,8,10 (og deres eventuelle familie) omfattes af begrebet. For immigranter og folk med permanent opholdstilladelse er der normalt ikke en plan om at rejse hjem igen. Flygtninge, asylansøgere og folk i eksil håber ofte på at kunne vende tilbage men ved ikke ved ankomsten, hvornår det vil være praktisk muligt - eller ufarligt.